مرکز ماساژ در دامپزشکی تهران | 09216930971

مرکز ماساژ در دامپزشکی تهران

تعریف و تعریف
مهم‌ترین فعال است. ماساژ
یا تثبیت عضلات مفصل ران و مفصل ران
. مطالعات نشان داده‌اند که ساخته‌شده
که زمانی که به آن‌ها وصل می‌شد، به خاطر از کار افتاده بود.

مرکز ماساژ تایلندی در دامپزشکی تهران

به بزرگ‌تر ثابت کند، ثابت کند که ثبات
لگن او از کاهش کفل مهم‌تر بود
قدرت . هر گونه ضعیف یا ضعیف شدن به احتمال زیاد منجر به کاهش درد کمر می‌شود.
کشش ثابت روی کمری
ستون فقرات نیز می‌تواند به مربوط باشد

مرکز ماساژ سوئدی در دامپزشکی تهران

موقعیت: مشتری است
روش اجرایی:
۱ و اجرای تکنیک‌های گرم بر روی
ماهیچه .
۲ انجام پخش و گسترش کف دست روی سطح

۳. استفاده از اصطکاک بین فیبر بالا درست بالای ستون فقرات، زیر قفسه‌سینه، و غیره
شیار .
۴. به دنبال نقاط تحریکی در مبدا، فرو بردن، و شکم

سالن ماساژ در دامپزشکی تهران

از
موقعیت: مشتری اکنون تحت کنترل است.
روش اجرایی:
۱ گرم کردن ناحیه شکم با انجام یک شکم پایه
ماساژ. ماهیچه‌های مورب خارجی و داخلی و the
عرضی. هر دو طرف بدن را ماساژ دهید و ادامه دهید

خدمات ماساژ در دامپزشکی تهران

با گسترش در امتداد (برتر از سطح پایین و پایین)
میانی (میانی)
نکته: همیشه مسیر جریان روده‌ای بزرگ را دنبال کنید.
۲ شروع روتین شکم (در جهت عقربه‌های ساعت)در سمت چپ

ماساژور خانم در دامپزشکی تهران

جسد. شروع به پخش عمیق ()روده بزرگ کنید، و
از کلون به سمت عرضی به سمت بالا حرکت می‌کند
ران که قرار است آزاد شود، آرنج خود را روی ران قرار می‌دهد،

ماساژور آقا در دامپزشکی تهران

۲ یا ۳ انگشت را از ناف به سمت راست متمایل کنید تا
آزاد شد
با حرکت عقربه‌های ساعت (دایره‌ای)، نوک انگشتان در بالای
ماهیچه و ماهیچه بدن به قسمت شکمی نفوذ می‌کند.

ماساژ در دامپزشکی تهران

عضله را پیدا کنید. هر چه عمیق‌تر وارد آن نفوذ کنید، به آرامی حرکت کنید.
ناحیه شکمی
برای تایید موقعیت ماهیچه ، از مشتری بخواهید مقاومت کند.
با زانوهای خمیده خود تا چند ثانیه قبل از این که تو
را زیر انگشتان خود احساس کنید

مرکز ماساژ در مهرآّباد | 09216930971

مرکز ماساژ در مهرآّباد

خم کردن زانو (همان سمت که در حال کار کردن)برای آرام کردن the است
ماهیچه. ماساژ
ساعت ۱۰: تقریبا سه متر دورتر از ناف، شروع کنید
که در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا به ماهیچه  برسد
درمان درج  کم‌تر)با اصطکاک دایره‌ای
موقعیت: مشتری در حال حاضر از نظر اقتصادی است –

مرکز ماساژ تایلندی در مهرآباد

روش اجرایی:
۱  باند  از وارد کردن به مبدا
۲ استفاده از اصطکاک بین فیبر در زیر باند
نوار شکم و استفاده از فیبر متقاطع
اصطکاک بر روی مبدا و

مرکز ماساژ سوئدی در مهرآباد

انجام چرخش دور تنه پیشرفته
موقعیت: مشتری اکنون تحت کنترل است.
روش اجرایی:
۱ f اینچ مربع را کاهش دهید.
توجه: یک بسته داغ ممکن است برای گرم کردن منطقه مورد استفاده قرار گیرد.

سالن ماساژ در مهرآباد

۲ با اصطکاک فیبر متقاطع بر روی فرایندهای عرضی  پیشروی کنید.
۳ از اصطکاک دایره‌ای و متقاطع تاج  عقبی استفاده کنید.

۵  روی گروه  با استفاده از ساعد
به ناحیه شیار  با اصطکاک دایره‌ای و متقاطع برخورد کنید.

خدمات ماساژ در مهرآباد

۷ اجرای  عمیق از بالا به پایین.
۸ انجام حرکات به .

اهداف
پس از اتمام این فصل، خواننده اطلاعات لازم برای:
۱ تعریف علل درد کمر متداول
۲ علایم درد کمر مشترک را شرح دهید

 ماساژور خانم در مهرآباد

۳. شناسایی نشانه‌های معمول کم‌تر از درد کمر
۴. روش‌های معمول درده‌ای پشت بار را دسته‌بندی کنید.
۵ درک کنید و یک روتین کمر کم‌تر را انجام دهید.
تعریف و تعریف
من …
در ایالات‌متحده، کمر درد کمتری دارد.

 ماساژور آقا در مهرآباد

شایع‌ترین شرایط موثر بر جمعیت،
و این یکی از دلایل اصلی دیدارهای پزشکی است. مرکز ماساژ در مهرآّباد
تخمین زده می‌شود که حداقل چهار نفر از هر پنج بزرگ‌سال
درد کمر را در نقطه‌ای از بدن خود تجربه کند
زندگی اش.

 ماساژ مهرآباد

اغلب شدت درد هیچ ارتباطی با
آسیب فیزیکی به دلیل  ماهیچه
از یک فشار ساده کمر، ممکن است باعث آزار و اذیت شوم شود.

مرکز ماساژ در قصرالدشت | 09216930971

مرکز ماساژ در قصرالدشت

مرکز ماساژ در قصرالدشت

مرکز ماساژ در قصرالدشت

دسته فوقانی را از گردن به سمت سمت بالا نگه دارید.

۵ پیدا کردن و غیرفعال کردن همه محرک‌های فعال در استخوان کتف
(به خصوص در جایی که گردن به شانه نگاه می‌کند).

مرکز ماساژ تایلندی در قصرالدشت

۶ اعمال و انتشار به اصلی.
برای افزایش سطح کار، مشتریان زن در صورت نیاز سینه‌ها را پایین نگه می‌دارند.

درج
انجام درمان نقطه شروع زیر ریشه of کوچک
(فرآیند )با اصطکاک فیبر متقاطع دنبال می‌شود.

مرکز ماساژ سوئدی در قصرالدشت

۹ اعمال فشار با فیبر به جزئی
را اعمال کرده و حرکت‌های نهایی را به این منطقه انجام دهید.
۱۱ ماهیچه‌های  را باز کنید.

 ماساژور خانم در قصرالدشت

اهداف
پس از اتمام این فصل، خواننده اطلاعات لازم برای:
۱ تعریف علل شایع
۲ علایم را شرح دهید.
۳ شناسایی نشانه‌های معمول متداول
۴. طبقه‌بندی روتین متداول را دسته‌بندی کنید:

 ماساژور آقا در قصرالدشت

۵ درک کنید و یک روتین یکنواخت را انجام دهید.
تعریف و تعریف
اس
بدشکلی یک بدشکلی پیچیده است که با انحنای جانبی (پهلو به سمت)مشخص می‌شود.
ستون فقرات (گشتاور)ستون فقرات. اگر بیماری
تدریجی است، مهره ستون فقرات و
سطح منحنی اصلی به سمت پایین متمایل می‌شود.

 سالن ماساژ در قصرالدشت

انحراف. در قسمت مقعر انحنا، دنده‌ها:
از هم جدا می‌شویم. در طرف محدب، آن‌ها بیشتر هستند
از هم جدا شدند. رایج‌ترین نوع  عبارتند از:

ساختاری گذرا
ساختاری (تقریبا ۸۰ % از همه موارد)

موقعیت: مشتری ثابت است.

خدمات ماساژ در قصرالدشت

روش اجرایی:
۱ مقایسه سطح ارتفاع شانه چپ و راست مشتری، کج کردن سر،
ستون فقرات فوقانی ، زانوهای، و قوزک پا.
۲ مشتری را در موقعیت ایستاده مشاهده کنید و برتر جلویی را مقایسه کنید.
ستون فقرات ، ستون فقرات برتری پشتی ، نخاع
کج کردن سر و ستون فقرات در همه سطوح بدن
موقعیت: مشتری است

ماساژ قصرالدشت

روش اجرایی:
۱ گرم کردن و گرم کردن قسمت پایین کمر.
۲ انگشت شست و ماهیچه – شکل بین تاج و دنده را شکل می‌دهد

مرکز ماساژ در جیحون | 09216930971

مرکز ماساژ در جیحون

مرکز ماساژ در جیحون

مرکز ماساژ در جیحون

. یکی دیگر
در این روش تزریق استروئید مثل  به منطقه آسیب‌دیده صورت می‌گیرد. با این حال،
هیچ یک از این روش‌های تهاجمی و تهاجمی قادر به حل این فشار نیستند.
مشکلی مثل ماساژ دادن. ماساژ

مرکز ماساژ تایلندی در جیحون

رایج‌ترین حرفه‌ها، شامل ماساژ، شامل ماساژ هم هستند.
روانپزشکان، متخصصان فن‌آوری اطلاعات ، دبیران، کارخانه
کارگران، مکانیک و دیگران که به حرکات دست تکراری وابسته هستند.

مرکز ماساژ سوئدی در جیحون

سندرم تونل  اغلب با شرایطی مانند  در  مرتبط است.
انگشتان (“انگشت ماشه”)یا مچ. برای مثال، منجر
درد مچ دست را در پایین انگشت شست.

 ماساژور خانم در جیحون

نشانه‌ها
درده‌ای مزمن
استفاده بیش از حد
برگشت پذیری
مربوط به شغل
مرتبط با ورزش
آسیب ناشی از کرنش

 ماساژور آقا در جیحون

ورم مفاصل
چقرمگی شکست

شرایط پوست قابل‌رویت

ماساژ درمانی مشترک:

موقعیت: مشتری  است

 سالن ماساژ در جیحون

روش اجرایی:
توجه: ماساژ (ماساژ یخ)ممکن است برای بی‌حس کردن ناحیه مورد استفاده قرار گیرد.
۱ دست مشتری را در موقعیت سست و شل قرار دهید و کل آن را تغییر دهید
ساعد بند آمده بود.

خدمات ماساژ در جیحون

۲ انجام دادن کشش عمیق با کف دست روی کل ساعد. سکته مغزی
می‌تواند با کف عمیق کف دست دنبال شود.
۳. انجام دادن پوست از قسمت میانی تا جانبی تا زمانی که کل ساعد ثابت شود
شده بود.
۴ انجام دادن ضخامت انگشت شست عمیق (با اصطکاک فیبر)از وارد کردن به
از  و  از دست گروه‌های دست استفاده می‌کنند.

 ماساژ جیحون

۵ انتشار تمام نقاط فعال فعال در  و
گروه‌های دست (به خصوص آن‌هایی که به قسمت میانی و افقی نزدیک هستند)
.
۶ استفاده از اصطکاک دایروی در اطراف مبدا (میانی و جانبی)
انقباض استخوان بازو)با احتیاط و نه فشرده شدن
اعصاب. این تکنیک باید با یک مکعب یخ انجام شود اگر
این ناحیه ملتهب است.

لایه میانی (با اصطکاک فیبر) در  میانی
از استخوان بازو هستند.

مرکز ماساژ در نظام آباد | 09216930971

مرکز ماساژ در نظام آباد

مرکز ماساژ در نظام آباد

مرکز ماساژ در نظام آباد

۹ انجام حرکات دست به دست در سه سر
۱۰ دست مشتری را نگاه دارید و در هنگام قرار دادن ساعد دست تان را بچرخانید
روش ادامه استفاده از تکنیک (اصطکاک عرضی)؛ روش ادامه
پوشش کل گروه
انجام دادن انگشت شست، تخلیه (با اصطکاک با فیبر)و نقطه شروع
روش درمان در سمت چپ مشتری ماساژ
نکته: ممکن است برای یک T استفاده شود.

مرکز ماساژ تایلندی در نظام آباد

اهداف
پس از اتمام این فصل، خواننده اطلاعات لازم برای:
۱ تعریف میانی رایج (آرنج یک گلف)
۲ تشخیص علائم میانی میانی (آرنج گلف باز)
۳ شناسایی روتین میانی (آرنج گلف باز)

مرکز ماساژ سوئدی در نظام آباد

نشانه‌ها
۴ طبقه‌بندی روتین میانی (آرنج گلف باز)

۵ درک کنید و یک میانی (آرنج گلف باز)انجام دهید
روتین
تعریف و تعریف
(آرنج گلف باز)

 ماساژور خانم در نظام آباد

التهاب و یا بیماری
که به بخش‌های میانی مغز متصل می‌شود
. این آسیب را می توان با یک فشار قوی و قوی ایجاد کرد.
خم شدن (خم)مچ دست و انگشتان،
و باعث پارگی و پارگی اندام عضلانی و رگ آئورت شود،

 ماساژور آقا در نظام آباد

منطقه. دلایل معمول برای این آسیب عبارتند از گلف،
خم شدن (خم کردن)مچ دست، چنگ گرفتن، چنگ زدن،

و چرخاندن دست (استفاده بیش از حد). علایم عبارتند از:
مهربانی و درد در میانی، که هست

 سالن ماساژ در نظام آباد

با خم کردن مچ دست او بدتر شد. درمان‌های رایج
شامل استفاده از داروهای ضد التهاب،
ماساژ درمانی، تزریق، و جراحی. غالبا در حال استراحت
این ناحیه حداقل ۷۲ ساعت از آسیب بیشتر جلوگیری می‌کند.

خدمات ماساژ در نظام آباد

اجازه می‌دهد زمان التیام یابد. می‌تواند باشد
اجتناب از وقفه‌های مکرر در حین کار یا بازی

بهبود وضعیت ماهیچه بازو، کشش به طور مناسب و محدود کردن
هل دادن، هل دادن و یا چنگ زدن سنگین.
نشانه‌ها
کاهش دامنه حرکت (حافظه)
درد کمر در آرنج
دردی که روی ساعد بند آمده بود،

 ماساژ نظام آباد

ضعف ماهیچه‌ای

تورم شدید
آسیب باز
اختلال عروقی محیطی
تاریخچه سکته مغزی
تاریخچه بیماری‌های قلبی (به ویژه با بازوی چپ)

مرکز ماساژ در سبلان | 09216930971

مرکز ماساژ در سبلان

مرکز ماساژ در سبلان

مرکز ماساژ در سبلان

اهداف
پس از اتمام این فصل، خواننده اطلاعات لازم برای: ماساژ
۱ تعریف علل پارگی آستین رایج
۲ توصیف علایم پارگی آستین در آستین بالا

سالن ماساژ در سبلان

۳ شناسایی آستین متداول برای پاره کردن علائم روتین و روتین
۴ دسته‌بندی کردن دستگاه روتین  با استفاده از
۵ نکته را درک کنید و یک روتین را انجام دهید
تعریف و تعریف

خدمات ماساژ در سبلان

ماهیچه‌های آستین و آن‌ها. چهار ماهیچه
– از استخوان کتف
واحد واحدی تشکیل می‌دهند که دستگاه “آستین” را تشکیل می‌دهند
قسمت بالایی بازو (سر استخوان بازو).

مرکز ماساژ تایلندی در سبلان

آستین به بلند کردن و چرخش بازو کمک می‌کند و تثبیت می‌کند.
توپ استخوان بازو در مفصل. علایم بیماری
سوراخ سوراخ سوراخ سوراخ سوراخ سوراخ سوراخ شده ممکن است بیشتر یا بیشتر باشد
شروع تدریجی. آسیب حاد معمولا توسط یک ضربه وارد می‌شود

مرکز ماساژ سوئدی در سبلان

جراحت برداشتن یا افتادن بر روی بازوی آسیب‌دیده، با این حال، شروع
تدریجی است و ممکن است ناشی از فعالیت تکراری باشد
بیماری . یک مشتری با آستین
پارگی ممکن است درد را در قسمت جلو شانه احساس کند

ماساژور خانم در سبلان

که از طرف بازو متشعشع می‌شود. علایم دیگر ممکن است
شامل سفتی، از دست دادن حرکت و از دست دادن دامنه
حرکت

گزینه‌های درمان ممکن است شامل موارد زیر باشند:
ماساژ بافت عمیق

ماساژور آقا در سبلان

فعالیت سربار محدود و محدود
استفاده از یک قلاده برای محدود کردن حرکت
داروهای ضد التهاب:
تزریق
تقویت ورزش و درمان فیزیکی
نشانه‌ها
شانه خشن
حافظه فقط‌خواندنی
درد
سختی در ربودن دست
ضعف

ماساژ سبلان

بیماری‌های عروقی محیطی
اشک‌های درجه سوم

احساس
تاریخچه بیماری‌های قلبی

موقعیت: مشتری در یک قرار دارد.
روش اجرایی:
۱ اعمال تست ماهیچه به بازوی آسیب‌دیده بوسیله فعال کردن هر کدام از آن‌ها
آستین به صورت جداگانه (به عنوان مثال، چرخش میانی، چرخش افقی،
آدم‌ربایی).
موقعیت: مشتری اکنون تحت کنترل است.
روش اجرایی:
۱. با انجام تمام ماهیچه‌های شانه را گرم کنید.
۲ انجام اعمال فشار بر روی ماهیچه اصلی

 

بخش‌های ۱ اینچی ماهیچه از مبدا تا فرو کردن

مرکز ماساژ در کریم خان | 09216930971

مرکز ماساژ در کریم خان

مرکز ماساژ در کریم خان

مرکز ماساژ در کریم خان

به آرامی آزاد کردن پس‌سر (کشش دستی دستی)را انجام دهید و نگهداری کنید
۱۵ تا ۲۰ ثانیه.
۶ با احتیاط، ماهیچه‌های (پشت به )را از هم جدا کنید. ماساژ
به دنبال نقاط تحریکی فعال می‌گردید. اگر کسی پیدا شود با آن‌ها رفتار کند

سالن ماساژ در کریم خان

بر این اساس تا وقتی که غیر فعال شوند.
۷ را بگیرید – استخوان کتف را بگیرید و را به کار ببرید (اجرا کنید)
تکنیک برای هر دو طرف است.

۸ ماهیچه چسبیده به پوست به صورت دو طرف و به صورت دو طرف
۹ محل را مشخص کرده و در صورت تمایل کمی سرش را بلند کنید.

خدمات ماساژ در کریم خان

پیدا کردن ماهیچه سخت است.
۱۰ انگشت شست، را از وارد کردن به مبدا باز می‌کنند.
۱۱ اعمال فشار و اصطکاک با فیبر با انجام دادن پول
نشانه

مرکز ماساژ تایلندی در کریم خان

۲ استفاده از اصطکاک بین فیبر بر روی مبدا و درج در
سر تنها بعد از آن از اصطکاک در استخوان ترقوه استفاده می‌کند
مشتری نفسش را بیرون می‌دهد.
۱۳ مرحله ۸ را از طریق ۱۱ بر روی دیگر تکرار کنید.

مرکز ماساژ سوئدی در کریم خان

۱۴ پیدا کردن و غیر فعال کردن تمام نقاط تحریکی فعال در ذوزنقه‌ای

ماهیچه‌های لوزی بالایی را می‌گیرند تا عقبی را شامل شوند.
برتر
۶ را بررسی کنید و ضربه‌های پایانی را انجام دهید.
۱۷ درمان را با انجام وظایف جانبی و جانبی انجام دهید

ماساژور خانم در کریم خان

کش و قوسی به خود می‌دهد.
نکته: تکنیک تنها در صورتی استفاده می‌شود که مشتری با آن موافق باشد.
اهداف
پس از اتمام این فصل، خواننده اطلاعات لازم برای:
۱ تعیین دلایل رایج تازیانه
۲ علایم رایج تازیانه را توضیح دهید.

ماساژور آقا در کریم خان

۳ شناسایی نشانه‌های معمول ضربه تازیانه
۴. روال معمول ضربه تازیانه را دسته‌بندی کنید.
۵ درک کنید و یک روتین سختگیرانه را انجام دهید.
و تعریف

ماساژ کریم خان

یک آسیب بافت نرم به گردن است
هم چنین می‌تواند به عنوان رگ‌به‌رگ شدگی گردن و یا گردن شناخته شود.

مرکز ماساژ در پیامبر | 09216930971

مرکز ماساژ در پیامبر

موقعیت: مشتری است
روش اجرایی:
۱  تمام گردن رحم، ذوزنقه‌ای،
عضلات منقبض می‌شوند.

مرکز ماساژ تایلندی در پیامبر

۲ بر روی قسمت متاثر تمرکز کنید؛ با فیبر در قسمت بالا را انجام دهید و
شکل ذوزنقه‌ای نشان می‌دهد. این تکنیک می‌تواند به صورت افقی اجرا شود
ستون فقرات و به سمت کتف. ماساژ
۳ درمان همه نقاط تحریکی فعال در بخش فوقانی ذوزنقه‌ای،
و ماهیچه‌های .

مرکز ماساژ سوئدی در پیامبر

۴ انجام یک کشش ذوزنقه‌ای بالاتر با قرار دادن یک دست روی صفحه
بخش پس‌سر و دیگری روی شانه. نگه داشتن ۵ تا ۱۰
ثانیه

موقعیت: مشتری اکنون تحت کنترل است.

 ماساژور خانم در پیامبر

روش اجرایی:
۱ سر گهواره با هر دو دست و با نوک انگشت‌ها
در یک زمان بر روی لبه پس‌سر، اصطکاک متقابل با فیبر متقاطع ایجاد می‌شود.
عفونت‌های قارچی سر و خاک را با انجام دادن انگشت شستش آزاد کنید.
دهانه رحم در یک طرف در امتداد شیار قرار دارد.

 ماساژور آقا در پیامبر

با احتیاط ماهیچه‌های را جدا کنید (پشت سر هم قرار دهید)
ماهیچه جناغی – پستانی)، دنبال نقاط تحریکی فعال. اگر …
پیدا می‌شوند و مطابق آن رفتار می‌کنند تا غیر فعال شوند.

ناحیه گردنی را با حرکت سر تا شانه (گوش به شانه)

 سالن ماساژ در پیامبر

سپس با سر کش دار به جلو (چانه به سمت سینه)ادامه یافت. انجام
دو بار امتداد دارد.
۵ در زیر ترقوه و آزاد سازی
پمپاژ)بر روی ماهیچه
زمانی که این منطقه گرم می‌شود، اصطکاک و ماشه فیبر با فیبر انجام می‌شود.
درمان کل منطقه را پوشش می‌دهد.

 خدمات ماساژ در پیامبر

۸ انجام دراز مدت پس از پوشیدن لباس بیمار.
نکته: اگر شدید باشد، نای به میگرن مراجعه می‌کند
روش درمان در فصل ۶ و آزاد کردن ماهیچه‌های قدامی.

اهداف
پس از اتمام این فصل، خواننده اطلاعات لازم برای:
۱ تعریف علل شایع
۲ علایم را شرح دهید.
۳ شناسایی نشانه‌های معمول متداول
۴. طبقه‌بندی روتین متداول را دسته‌بندی کنید:
۵ درک کنید و یک روتین یکنواخت را انجام دهید.

مرکز ماساژ در سیمین بولیوار | 09216930971

مرکز ماساژ در سیمین بولیوار

مرکز ماساژ در سیمین تعاون

مرکز ماساژ در سیمین تعاون

نای به آرامی نای (نقل‌مکان به یک طرف)را جابجا می‌کند

و آن را نگه می‌دارد. اصطکاک
ماهیچه‌های گردنی قدامی با دست دیگر (اصطکاک می‌تواند رخ دهد)
یا با انگشت شست و یا انگشت دیگر) ماساژ

مرکز ماساژ تایلندی در سیمین بولیوار

مراحل ۱۵ تا ۱۸ باید با احتیاط بسیار انجام شود،
مواظب باشید که به رگ‌های آسیب وارد نکنید و یا به آن‌ها فشار وارد نکنید.
درمان کامل با و موهای اضافی

مرکز ماساژ سوئدی در سیمین بولیوار

اهداف
پس از اتمام این فصل، خواننده اطلاعات لازم برای:
۱ تعریف اختلال مشترک زمانی و یا اختلال مشترک
۲ علایم اختلال اختلال زمانی مشترک را شرح دهید.
۳ شناسایی روتین اختلال موقت زمانی

سالن ماساژ در سیمین بولیوار

نشانه‌ها
۴. روال عادی اختلال روتین زمانی را دسته‌بندی کنید

۵ درک کنید و یک روتین اختلال زمانی را انجام دهید.
تعریف و تعریف
اختلال زمانی اختلال مشترک زمانی زمانی به دست می‌آید که
عضلات و فک – یا فک – –

خدمات ماساژ در سیمین بولیوار

مفصل زمانی کار نمی‌کند
درست کنار هم. اغلب با سردرد پوشانده می‌شود،
میگرن، ، مهربانی عضلات فکش، یا
از درد چهره درد می‌کرد. علل دیگر می‌تواند شامل تصادف باشد

 ماساژور خانم در سیمین بولیوار

از قبیل آسیب‌های فک، سر، گردن و یا بیماری‌هایی نظیر آن
مثل ورم مفاصل. با این حال، عوامل مربوط به دندان‌ها و
نیش زدن، مثل دندان خرد شدن دندان و دندان،
که باعث اختلال در اختلالات سلولی می‌شود. در بسیاری از موارد، اگر
در ابتدا درمان اختلالات می‌تواند به طور چشمگیری افزایش یابد.

 ماساژور آقا در سیمین بولیوار

کاهش‌یافته است.

برخی از شایع‌ترین علائم اختلالات عبارتند از:
حساسیت به ماهیچه‌های فک
کلیک کردن / سر زدن در هنگام باز کردن یا بستن دهان
سختی در باز کردن دهان

 ماساژ سیمین بولیوار

قفل کردن فک
درد با دهن‌دره، جویدن، یا باز کردن دهان به وجود آمد
انواع خاصی از سردرد و یا درد گردن
درد در یا اطراف گوش اغلب در حال گسترش به صورت است

مرکز ماساژ در بلوار تعاون | 09216930971

مرکز ماساژ در بلوار تعاون

مرکز ماساژ در بلوار تعاون

مرکز ماساژ در بلوار تعاون

ارجاع متقابل
اصطکاک متقابل به طور کلی برای ماهیچه به کار می‌رود.
شکم، و . همانند دیگر اصطکاک
با استفاده از تکنیک، اصطکاک متقاطع فقط به درستی اعمال می‌شود. ماساژ

سالن ماساژ در بلوار تعاون

زمانی که یک درمانگر دانش کاملی از سیستم عضلانی و عضلانی دارد،
از جمله ماهیچه، ، مسیر فیبر ماهیچه‌ای،
و نشانه‌های استخوانی
روش

خدمات ماساژ در بلوار تعاون

کاربرد صحیح اصطکاک متقاطع شامل تمام موارد زیر است:

۱. اطمینان حاصل کنید که مشتری به درستی قرار گرفته باشد.
۲. تعیین کردن ماهیچه برای درمان (مبدا، نفوذ، و جهت فیبر).
۳. باید از وضعیت بدنی صحیح در رابطه با برخوردی که تحت درمان قرار می‌گیرد، استفاده کند.
۴. تکنیک گرم و مناسب باید اجرا شود.

مرکز ماساژ تایلندی در بلوار تعاون

۵. استفاده از تکنیک عمود بر جهت فیبر ماهیچه‌ای و مطابق با سطح تحمل درد مشتری (اعمال می‌شود.
مقیاس).
۶. فشار به تدریج به عنوان یک مشتری و اجازه ماهیچه افزایش می‌یابد.
۷. تکنیک‌های مناسب به پایین اعمال می‌شوند.

مرکز ماساژ سوئدی در بلوار تعاون

این روش با استفاده از جیمز بافت‌های رشته‌ای را گسترش می‌دهد.
ماهیچه‌ها، تاندون‌ها و یا رباط‌ها که این را می‌شکنند
و در نتیجه تحرک به سمت ماهیچه‌ها را احیا می‌کند.

اگر چه اصطکاک عرضی و اصطکاک عرضی عمیق به طور عمومی به نظر می‌رسد،

 ماساژور خانم در بلوار تعاون

اما این عقیده نویسنده است.
اصطکاک عرضی عمیق را می توان در یک سطح عمیق‌تر از فیبر متقاطع به کار برد.
یک دانه ماهیچه، استفاده از حرکات ماهیچه در زمان، به عنوان مثال، چرخش
در زمان اعمال تکنیک بر روی دست.
اصطکاک عرضی عمیق نیز می‌تواند برای ایجاد آسیب اعمال شود.

 ماساژور آقا در بلوار تعاون

از بافت، که منجر به موارد زیر می‌شود:
۱. بازسازی بافت ارتباطی.
۲. افزایش تیراژ:
۳. موقت.
۴. حافظه فقط‌خواندنی.

 ماساژ بلوار تعاون

روش اجرایی
۱. ناحیه را پیدا کنید تا درمان شود.
۲. به مشتری توضیح دهید که اصطکاک عمیق می‌تواند دردآور باشد.
برای اندازه‌گیری سطح درد از مقیاس ۱ – ۱۰ استفاده کنید.