نوشته‌ها

مرکز ماساژ در الهیه

مرکز ماساژ در الهیه | 09216930971

مرکز ماساژ در الهیه

مرکز ماساژ در الهیه

مرکز ماساژ در الهیه

تمدید قسمت گردن
به جلو نگاه کنید، بگذارید سرتان به آرامی به سمت راست

متمایل شود تا جایی که احساس راحتی می‌کنید.
دو یا سه ثانیه صبر کنید و به وضعیت پیش رو برگردید. ماساژ درمانی

حرکت خود را به سمت چپ تکرار کنید

ماساژ الهیه

طرف. به موقعیت پیش رو برگردید. سه بار تکرار کنید.
رو به جلو
به جلو نگاه کنید، به آرامی سرتان را به سمت سینه پایین بیاورید.

دو یا سه ثانیه صبر کنید.
به موقعیت پیش رو برگردیم. سه بار تکرار کنید.

سالن ماساژ در الهیه

تمدید گردن
به جلو نگاه می‌کنم، به آرامی به سقف نگاه می‌کنم.

دو یا سه ثانیه صبر کنید و برگردید
در حالی که به عقب نگاه می‌کرد. سه بار تکرار کنید.
کشش گردن
به جلو نگاه کنید و به آرامی شانه‌های خود را به سمت گوش‌ها بالا ببرید.

خدمات ماساژ در الهیه

دو سه ثانیه صبر کنید.
آهسته آن‌ها را آزاد کنید و به محل شروع برگردید.

این حرکت را سه بار تکرار کنید.
این پنج دقیقه برای کارکنان دفتری که بر روی کامپیوتر و خود هستند،

ایده‌آل است

ماساژور خانم در الهیه

تمام روز. می‌تواند در درمان موثر باشد و یا شما می‌توانید

به مشتری بیاموزید که این کار را انجام دهد
بعد از یک جلسه یا در خانه. این درمان از دست

و مچ دست استفاده می‌کند، و
حداکثر پهنای باند قدرت.

ماساژور آقا در الهیه

مزایای درمان:
تسکین درد تسکین ماهیچه
کاهش ناراحتی و درد و افزایش تیراژ:
* بهبود دامنه حرکت و ایجاد احساس نیروبخش

مرکز ماساژ تایلندی در الهیه

:
خارش پوست و یا شرایط زخم‌های باز
تب یا عفونت
محصولات مورد استفاده در درمان:
پاک‌کن

مرکز ماساژ سوئدی در الهیه