نوشته‌ها

مرکز ماساژ در ظفر | 09216930971

مرکز ماساژ در ظفر

مرکز ماساژ در ظفر

مرکز ماساژ در ظفر

جلوه
موقعیت. بیمار در حال نشستن یا دراز کشیدن با بازوی است

، اگر مناسب باشد.
تلفنچی در کنارش می‌نشیند. ماساژ 
۱. با یک دست در خارج از بازو،

ماساژ ظفر

از مچ به ذوزنقه‌ای وصل کنید. دست دیگر
باید از دور مچ پشتیبانی کند، اما باید توجه داشت

که هیچ فشاری بر روی سرخرگ شعاعی اعمال نمی‌شود،
که گردش خون را به طور قابل‌ملاحظه‌ای چک می‌کند.

سالن ماساژ در ظفر

۲. با دست دیگر در داخل بازو، از مچ تا شانه – مفصل، انگشت شست
به سمت ماهیچه‌های حرکت می‌کرد. پشتیبانی

به روش مشابهی که در ۱ توضیح داده شد داده می‌شود.
۳. اصطکاک با انگشت شستش به نوک انگشتان دست

خدمات ماساژ در ظفر

و انگشتان با تکرار مکرر of
همان قسمت.
۴. اصطکاک با انگشت شست دست

دیگر بر نوک انگشتان دست و انگشتان، با تکرار
به همان قسمت تقسیم می‌شوند.
۵. اصطکاک با دست روی دست مناسب است.

 ماساژور خانم در ظفر

۶. کل بازو،
۷. با دو انگشت هر دو دست بر روی ماهیچه‌های مختلف،

توجه خاصی که به آن‌ها پرداخت می‌شود
-۲۵-
عضلات دو سر بازو، عضلات سه سر بازو، عضلات

سه سر بازو، عضلات سه سر و سه سر بازو،
.
۸. تمام بازوی خود را شنود می‌کند.

 ماساژور آقا در ظفر

شایع‌ترین اشتباهاتی که در درمان این بازو انجام می‌شود عبارتند از:
۱. با دست پشتیبان بیش از حد محکم مچ دست را فشار دهید.
۲. بازوی خیلی سفت نگه‌داشته می‌شود

مرکز ماساژ تایلندی در ظفر

و از استراحت مناسب و لازم ماهیچه‌ها جلوگیری می‌کند.
۳. ماهیچه‌های قسمت بالایی دست و شانه اغلب نادیده گرفته می‌شوند.

مرکز ماساژ سوئدی در ظفر