نوشته‌ها

مرکز ماساژ در دهکده المپیک | 09216930971

مرکز ماساژ در دهکده المپیک

مرکز ماساژ در دهکده المپیک

پیشرفته سازی پیشرفته
چون وقتی نوبت ماساژ ورزشی می‌رسد هیچ گلوله جادویی وجود ندارد،

باید نگاهی به اصلاح آن بیاندازیم. ماساژ
تکنیک‌های متداول برای تطبیق با این وضعیت.

سالن ماساژ در دهکده المپیک

تمام این ضربه‌ها را می توان با هر وضعیتی تطبیق داد.
برای هر منطقه‌ای روی بدن اعمال می‌شود.

با هر تکنیک، روانشناس ها باید همیشه مراقب باشند
از مکانیک بدنی مناسب برای کاهش احتمال جراحت استفاده کنید.

خدمات ماساژ در دهکده المپیک

موازی موازی
تخلیه موازی عمیق، اصلاحی از است

که به صورت گسترده مورد استفاده در سوئد قرار می‌گیرد.
ماساژ. آن مزایای مشابهی را به عنوان منظم با افزودن ویژگی فراهم می‌کند. آن
نیاز به سطح پیشرفته مهارت دارد تا بداند

مرکز ماساژ درمانی در دهکده المپیک

چطور بافت را باز کند و از صحیح استفاده کند.
میزان فشار. تخلیه موازی عمیق را می توان برای جدا کردن کل ماهیچه‌های مجزا به کار برد.
از یک طرف به دیگر یا برای درمان باندهای سفت مخصوص هنگامی که غیرفعال کننده

نقاط محرک غیر فعال‌کننده را تشکیل می‌دهد.

مرکز ماساژ تایلندی در دهکده المپیک

مانند with، از یک سطح گسترده مانند کف دست و یا ساعد یا سطحی کوچک از این قبیل استفاده کنید:
ابزار فشار، انگشت یا ابزار فشار برای اعمال فشار.

این حرکت را در راستای فیبر انجام دهید

مرکز ماساژ سوئدی در دهکده المپیک

در یک سطح فشار نزدیک به آستانه ناراحتی مشتری. به طور کلی یک برنامه گسترده‌تر
از ابتدا برای آماده‌سازی بافت برای هر کار خاصی استفاده می‌شود.
فشرده‌سازی
فشرده‌سازی، بسته به عوامل کاربرد آن، نام‌های متفاوتی دارد. نقطه راه‌اندازی

 ماساژور خانم در دهکده المپیک

درمان درمانی، طب فشاری، درمان و همگی از تغییرات تراکم استفاده می‌کنند. آن
می‌تواند با استفاده از یک سطح بزرگ سطح مانند کف دست، مشت، یا ساعد دست به کار رود.
ناحیه سطحی مانند انگشت شست، نوک انگشت یا نوک آرنج. میزان کاربرد تغییر می‌کند.

 ماساژور آقا در دهکده المپیک

بسته به نتایج مورد نظر. یک توالی سریع از ضربه‌های فشرده‌سازی ممکن است به کار رود
این ناحیه را تحریک کرده و گردش محلی را با ایجاد یک اقدام پمپاژ، افزایش می‌دهد.

زمانی که درخواست شد

 ماساژ دهکده المپیک

به آرامی با یک مد استاتیک، می توان از فشرده‌سازی برای درمان یک نقطه اشتعال

و یا یک نقطه اتصال استفاده کرد.