نوشته‌ها

مرکز ماساژ در فرحزاد

مرکز ماساژ در فرحزاد | 09216930971

مرکز ماساژ در فرحزاد

مرکز ماساژ در فرحزاد

مرکز ماساژ در فرحزاد

گروه V. این حرکت ممکن است با صندوق عقب کشیده‌شده

از سالن ورزش نیز انجام شود. ماساژ
. آن زمان بسیار موثر است

و باید با توجه زیاد مورد استفاده قرار گیرد.
گروه . شکل دیگر افزایش بدنه در جایگاه ایستادن

ماساژ فرحزاد

عملگر مقابل بیمار نشسته‌است و در برابر او در برابر او مقاومت می‌کند.
تن. – این حرکت ممکن است ماساژ درمانی

انجام شود. بیمار روی یک تخت‌خواب دراز کشیده
پاهایش را روی زمین پهن می‌کند،
و بازوان خود را دراز کردند. به او گفته می‌شود

سالن ماساژ در فرحزاد

که به آرامی در جایگاه نشستن قرار می‌گیرد.

این تمرین به شدت عمل می‌کند
ماهیچه‌های شکم و سینه.
۷. قفسه‌سینه. بیمار نشست. تلفنچی پشت سرش ایستاده

و دست‌هایش را دور کمر او حلقه کرده بود.

خدمات ماساژ در فرحزاد

شکل. ۹۵.
زیر بغل‌هایش در جلو، بدن را به آهستگی به جلو و رو به بالا،

به سمت بالا و عقب می‌برد، و یک دایره را توصیف می‌کند. این
این حرکت همیشه غیرفعال است

و برای کمک به تنفس استفاده می‌شود .

ماساژور خانم در فرحزاد

هنگام انجام این حرکت اپراتور باید مراقب باشد که بیمار را بیش از حد تحت فشار قرار ندهد.
در ابتدای کار رو به جلو بود.

بیمار راست می‌ایستد و سرش را به عقب پرت می‌کند

و دست‌هایش را روی یک سطح شانه قرار می‌دهد.

ماساژور آقا در فرحزاد

۱. آرام کردن بازوها تحت مقاومت اندک (تک فعال)، الهام ملایم.
۲. .
۳. دست‌های خود را بالا ببرید تا نوک آرنج به بالای سر برسد، ب

ا عمق زیاد

۴. در حال حاضر در این موقعیت شرکت کنید.

۵. دست‌های خود را به سمت پایین و عقب

و تا جایی که ممکن است با یک الهام عمیق بیاورید.

مرکز ماساژ تایلندی در فرحزاد

سر باید تا جایی که ممکن است عقب تر باشد

تا به منبسط شدن سینه به حداکثر ظرفیت خود کمک کند.
۶. .
۷. بازوها در یک سطح با شانه‌های با الهام عمیق بالا برده می‌شوند.
-۹۸-
۸. این دست‌ها به آرامی به سمت جایگاه بنیادی

مرکز ماساژ سوئدی در فرحزاد

خود گسترش می‌یابند، در حالی که بیمار نفسش را بیرون می‌دهد.
این حرکت بسیار قوی است

و در نتیجه برای بیمار خسته‌کننده است. بنابراین باید این طور باشد.
در ابتدا با دقت خاصی داده شد