نوشته‌ها

مرکز ماساژ در بلوار تعاون | 09216930971

مرکز ماساژ در بلوار تعاون

مرکز ماساژ در بلوار تعاون

مرکز ماساژ در بلوار تعاون

ارجاع متقابل
اصطکاک متقابل به طور کلی برای ماهیچه به کار می‌رود.
شکم، و . همانند دیگر اصطکاک
با استفاده از تکنیک، اصطکاک متقاطع فقط به درستی اعمال می‌شود. ماساژ

سالن ماساژ در بلوار تعاون

زمانی که یک درمانگر دانش کاملی از سیستم عضلانی و عضلانی دارد،
از جمله ماهیچه، ، مسیر فیبر ماهیچه‌ای،
و نشانه‌های استخوانی
روش

خدمات ماساژ در بلوار تعاون

کاربرد صحیح اصطکاک متقاطع شامل تمام موارد زیر است:

۱. اطمینان حاصل کنید که مشتری به درستی قرار گرفته باشد.
۲. تعیین کردن ماهیچه برای درمان (مبدا، نفوذ، و جهت فیبر).
۳. باید از وضعیت بدنی صحیح در رابطه با برخوردی که تحت درمان قرار می‌گیرد، استفاده کند.
۴. تکنیک گرم و مناسب باید اجرا شود.

مرکز ماساژ تایلندی در بلوار تعاون

۵. استفاده از تکنیک عمود بر جهت فیبر ماهیچه‌ای و مطابق با سطح تحمل درد مشتری (اعمال می‌شود.
مقیاس).
۶. فشار به تدریج به عنوان یک مشتری و اجازه ماهیچه افزایش می‌یابد.
۷. تکنیک‌های مناسب به پایین اعمال می‌شوند.

مرکز ماساژ سوئدی در بلوار تعاون

این روش با استفاده از جیمز بافت‌های رشته‌ای را گسترش می‌دهد.
ماهیچه‌ها، تاندون‌ها و یا رباط‌ها که این را می‌شکنند
و در نتیجه تحرک به سمت ماهیچه‌ها را احیا می‌کند.

اگر چه اصطکاک عرضی و اصطکاک عرضی عمیق به طور عمومی به نظر می‌رسد،

 ماساژور خانم در بلوار تعاون

اما این عقیده نویسنده است.
اصطکاک عرضی عمیق را می توان در یک سطح عمیق‌تر از فیبر متقاطع به کار برد.
یک دانه ماهیچه، استفاده از حرکات ماهیچه در زمان، به عنوان مثال، چرخش
در زمان اعمال تکنیک بر روی دست.
اصطکاک عرضی عمیق نیز می‌تواند برای ایجاد آسیب اعمال شود.

 ماساژور آقا در بلوار تعاون

از بافت، که منجر به موارد زیر می‌شود:
۱. بازسازی بافت ارتباطی.
۲. افزایش تیراژ:
۳. موقت.
۴. حافظه فقط‌خواندنی.

 ماساژ بلوار تعاون

روش اجرایی
۱. ناحیه را پیدا کنید تا درمان شود.
۲. به مشتری توضیح دهید که اصطکاک عمیق می‌تواند دردآور باشد.
برای اندازه‌گیری سطح درد از مقیاس ۱ – ۱۰ استفاده کنید.