نوشته‌ها

مرکز ماساژ در جماران | 09216930971

مرکز ماساژ در جماران

از آنجایی که رفتار سرپایی شکستگی توسط کروس

در آلمان و توسط هود توصیف شده‌است، ماساژ
و سر ویلیام بنت، از انگلستان، به نظر می‌رسد

که جراحان آمریکایی در عرض چند روز بیشتر به آن فکر می‌کنند.
پرونده‌های انتخاب‌شده.

سالن ماساژ در جماران

هر گونه شکستگی ساده دو سر باید قبل

از اینکه کاهش یابد ماساژ داده شود؛ ما می‌توانیم،
با دستکاری ملایمی که در بالا و دور شکاف ایجاد شده

بود، را بیرون کشید. هرچه به هم نزدیک‌تر می‌شد
با شکست، ماساژ اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

متصدی باید خیلی مراقب باشد.

خدمات ماساژ در جماران

به یکی از اعضای آسیب‌دیده رسیدگی می‌کند

و لازم است کسی در حمایت از آن کمک کند.
در شکست باید مواظب باشیم، و باید …
از چسبندگی قطعات بالا و پایین جلوگیری می‌کند.

در حالی که ماساژ را روی زانو می‌دهیم، آن را نگه می‌داریم

 ماساژور خانم در جماران

قطعات با انگشت شست و سبابه دست و دست دیگر کار می‌کنند.
در شکستگی‌های شدید با مشکلات ناشی

از روش قدیمی، اغلب به آن فراخوانده می‌شود.
با برخی شرایط دشوار سر و کار دارید.

جایی که اختلال در حرکات عصب و یا فعالیت ماهیچه‌ای وجود دارد

 ماساژور آقا در جماران

متصدی باید دقت کند که کدام ماهیچه‌ها ضعیف‌تر هستند

و آن‌ها را ماساژ می‌دهند.
در صورت لزوم، در صورت لزوم، ممکن است

با انقباض و یا شکستگی استخوان شکسته شوند.

برای احیای گردش خون از درون کل قسمت آسیب‌دیده لازم است.

 مرکز ماساژ تایلندی در جماران

هر کسی که به درمان شکستگی دچار شود

باید دو کتاب زیر را بخواند: ” ماساژ در
شکل. ۱۲۴. وادار کردن یک اتصال خشن خشن
این شکستگی در اثر “سر ویلیام بنت”

و “درمان آسیب‌های” توسط دکتر P. هود
حرکات فعال گاهی اوقات نشان داده می‌شوند.

 مرکز ماساژ سوئدی در جماران

در شکل‌های ۱۲۴ و ۱۲۵ ما دو نفر را نشان داده‌ایم

راه‌های مختلف وادار کردن عضلات منقبض و

مفاصل سفت شده. عملگر عملی در یک نگاه متوجه خواهد شد
سود زیادی از موقعیت داده‌شده بدست آمد.