نوشته‌ها

مرکز ماساژ در حصار بوعلی | 09216930971

 

مرکز ماساژ در حصار بوعلی

مرکز ماساژ در حصار بوعلی

کالبدشناسی و فیزیولوژی. برای اینکه بدانید

چگونه التیام یابد، مشاور باید ابتدا درک کند
. برای اینکه
ترکیب‌بندی متفاوت است، انواع مختلفی از بافت‌ها به طور متفاوت آسیب می‌بینند، ماساژ

به گونه‌ای متفاوت التیام می‌یابند، و
نسبت به رفتار متفاوت واکنش نشان می‌دهند.

سالن ماساژ در حصار بوعلی

قبل از بحث درباره انواع مختلف بافت و آسیب آن‌ها،

پرداختن به آن ضروری است.
برخی از نیروهای پایه که می‌توانند موجب آسیب به آن‌ها شوند.

یکی از اولین گام‌ها در درمان
آسیب دیدن راه‌هایی است که نیروها می‌توانند

خدمات ماساژ در حصار بوعلی

بر روی بدن عمل کنند. به علاوه
درک نیروی کار، دانستن ویژگی‌های ساختاری بافت‌های مختلف و اینکه چطور آن‌ها
واکنش به زور در توسعه یک برنامه درمانی ارزشمند است.
خواص فیزیکی این بافت‌ها به اثرات نیرو بستگی دارد

مرکز ماساژ تایلندی در حصار بوعلی

زیرا بسیاری از بافت‌ها عبارتند از:
. این بدان معنی است که ساختار مقاومت را در برابر

برخی جهت‌ها بهتر از دیگران مقاومت می‌کند.
یک نمونه از این اتفاق در آسیب‌های قوزک پا رخ می‌دهد.

مرکز ماساژ سوئدی در حصار بوعلی

رباط‌ها جانبی بسیار آسان‌تر آسیب‌دیده اند.
بیشتر از سلول‌های میانی است، زیرا به اندازه کافی پشتیبان ندارند

و به اندازه کافی قوی نیستند.

 ماساژور خانم در حصار بوعلی

انواع نیرو
این نیرو به طور کلی بر پایه مسیری توصیف می‌شود

که در آن اعمال می‌شود. یک نکته مهم
فاکتور، صرف‌نظر از جهت، اندازه فشار اعمال‌شده نیز می‌باشد.

عامل دیگر این است که

 ماساژور آقا در حصار بوعلی

مساحت سطحی: ناحیه‌ای که در آن نیروی اعمال می‌شود، نیرو بیشتر است.
پراکنده شد و به بافت اجازه داد که بار بیشتری را حمل کند.

نقطه مقابل نیز صادق است: کوچک‌تر

 ماساژ حصار بوعلی

مساحت سطحی که در آن نیروی اعمال می‌شود،

کم‌تر پراکنده می‌شود و مقدار بار کاهش می‌یابد.
بافت می‌تواند با آن برخورد کند.